Veranderprojecten

Strategisch programmeren & Coördinatieproces

Projectleiding over veranderprojecten

Denk bij de soort projecten waar wij voor kunnen worden ingeschakeld aan:

  • optimaliseren van bedrijfsprocessen,
  • verbeteren van de informatievoorziening en –uitwisseling,
  • versterken van de samenwerking,
  • verandering van werkwijze en werkmethodiek,

Aanpak projectleiding

Bij projectmanagement dragen wij een resultaatverantwoordelijkheid voor een (deel-) project. In geval van consultancy voeren we in opdracht activiteiten uit binnen een (deel-) project, onder verantwoordelijkheid van een projectleider van de opdrachtgever.

Speerpunt Grip op Projecten

Eén van onze speerpunten is Grip op Projecten; een aanpak die start bij het werken naar een vitalere bodem(systeem) met een transparante indeling van bodemrollen, gericht op de ordening van de daar aanwezige assets. In de aanpak realiseren we structurele samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeente en netbeheerders rond meerjarenplanning. Deze onderdelen zijn stappen van de kortste route om ambities bovengronds binnen bereik te houden. Inzetten van de transitie naar ordening van de bodem en alle andere assets daarbinnen, draagt ook bij aan verminderen van de overlast en verlagen van de maatschappelijke kosten voor de inwoner, die tegelijkertijd klant is van de voorzieningen.

Een korte kennismaking

De gezichten achter Orka Advies

Tim Arp

René Nelissen

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?