Landelijk beleid vertalen 

Water en Bodem Sturend

Bij veel trajecten is sprake van een veranderproces dat ingezet is of een externe ontwikkeling waar rekening mee gehouden moet worden. Soms heeft de (gemeentelijke) organisatie niet zelf bewust gekozen prioriteit te geven aan een onderwerp en krijgt de organisatie toch te maken met dynamiek door landelijke wetgeving of invloed van externe (markt)partijen.

Een goed voorbeeld vormt digitale connectiviteit.

Het start bij een gemeentelijke ambitie voor verbeteren van digitale connectiviteit. In samenspel met de oplevende impuls voor het aanleggen van glasvezelnetwerken vanuit de telecompartijen betekent dit werk aan de winkel. Door van meet af aan stevige regie te pakken, op het gehele traject van overeenkomst tot realisatie van de laatste huisaansluiting, kan deze ontwikkeling succesvol worden voor alle partijen, als voornaamste de inwoners.

Vanuit een ander startpunt kan digitale connectiviteit een impuls krijgen door nieuwe landelijke (telecom)wetgeving. Hier gaat het dan om landelijke wetgeving om te zetten in gemeentelijk beleid vanuit de markt de aankondiging voor het plaatsen van antennes (5G, smallcells).

Bij veel gelijke onderwerpen is naast nieuw beleid ook behoefte aan aanpassen van bijvoorbeeld processen, takenpakket, rollen, systemen. Denk daarbij aan landelijke wetgeving met betrekking tot het milieu initieert de invoering van milieuzones binnen gemeenten.

Buiten de gebaande paden, pionieren

Bij veel gelijke onderwerpen is naast nieuw beleid ook behoefte aan praktische invulling voor aanpassen van bijvoorbeeld processen, rollen, systemen.

  • Vertaling van landelijk (en Europees) beleid naar lokale toepassingsscenario’s, zoals Water en Bodem Sturend. Daarnaast zijn er meerdere onderwerpen waar wij de gemeenten bij nationale wetgeving helpen om dit handen en voeten te geven zoals milieuzones, digitale bereikbaarheid (glasvezel, 5G), omgevingswet, enzovoorts.
  • Dit doen wij door het toetsen van nieuwe beleidsintenties op bedrijfseconomische en organisatorische haalbaarheid en draagvlak en vertalen naar een aanpak voor invoering;
  • Eventueel ook toepassen van audits, analyses en het doen van verbetervoorstellen.

Gesprekspartners op alle niveaus

Orka Advies neemt het voortouw wanneer het wandelen niet langer binnen de gebaande paden past en komt met pragmatische oplossingen op ambtelijk en bestuurlijk vlak, of neemt plaats aan tafel met landelijke beleidsmakers en VNG.

Een korte kennismaking

De gezichten achter Orka Advies

Tim Arp

René Nelissen

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?